Akıllı Üretim Nedir?

5 Ekim 2020

Akıllı üretim; üretim alanlarında, tedarik ağında ve müşteri ihtiyaçlarında değişen talepleri ve koşulları karşılamak üzere, gerçek zamanlı olarak yanıt veren tam entegre ve iş birliğine dayalı üretim sistemleridir.

Kısaca, üretim süreçlerini izlemek için akıllı makineleri kullanan, teknoloji odaklı bir yaklaşımdır. Akıllı üretimin amacı, operasyonları otomatize etme fırsatlarını belirlemek ve üretim performansını iyileştirmek için, veri analitiğini kullanmaktır.


Akıllı Üretimin Faydaları Nelerdir?

Akıllı üretim metodu her ölçekte işletmeye uygulanabilmekte ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Üretim süreçlerine kattığı değerler incelenecek olursa;

Veriye Dayalı

Doğru verileri doğru zamanda doğru yere ulaştırmak yeni bir kavram olmasa da akıllı üretim bunun hayata geçirilmesini sağlıyor. İşletme yöneticileri, karar süreçlerini yönetirken; internet, büyük veri, analitik ve bulut sayesinde, akıllı telefonlarında veya tabletlerinde birkaç dokunuşla bilgi alabilir.

Daha da önemlisi, verilerin artık insan müdahalesine ihtiyacı yoktur. Veriler, iş süreçlerinin yönetilmesi için, öğrenen bir makineye gönderilebilir ve insan müdahalesine yalnızca gerektiğinde ihtiyaç duyabilir.

Geleneksel raporlama yapılarını ortadan kaldırmanın yanı sıra, akıllı üretim stratejileri geliştiren yöneticilerin; süreçleri ve iş akışlarını yeniden tasarlaması gerekir. Böylece akıllı makineler, toplanan veriler ışığında iş süreçlerini insandan bağımsız olarak yürütebilirler.

Sürdürülebilir

İş dünyasında sürdürülebilirlik; ekonomik, sosyal ve çevresel uygulanabilirliğin kesintisiz devam etmesi anlamına gelir. Akıllı üretim; fırsatları yakalamak, maliyetleri düşürmek ve üretkenliği yüksek tutmak için, ihtiyaç duyulan gerçek zamanlı verileri sağlar. Bu sayede, atık ve malzeme kayıplarının daha iyi anlaşılması ve iş gücü zorluklarının izlenmesi mümkün olur.

Akıllı üretim ile şirketler, tedarikçilerin sürdürülebilir şekilde faaliyet gösterdiğini incelemek için gereken bilgileri sağlamak üzere, tedarik zincirinde izlenebilirliği geliştirmektedir.

Çevik

Akıllı üretimin mümkün kıldığı; hızlı veri toplama, işleme ve iletişim, daha hızlı karar alınmasını sağlar. Erken tespit edilen ve hızla ele alınan durumlar, karar vericilerin piyasadaki küresel veya yerel değişikliklere yanıt vermesine ve üretimi en kârlı olan alana kaydırmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda, taleplerdeki ani artışlar veya düşüşlerin, üretim ve pazarlama kampanyalarındaki hızlı değişiklikler ile karşılanabilmesi mümkün olmaktadır.

İnsan Odaklı

Akıllı üretim, esasen çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olmakla ilgilidir. Örneğin; fabrika operatörlerine üretim ve kalite verileri sağlayan makine ara birimleri sağlamak, onların yavaşlamaları veya kalite farklılıklarını ele almak için gerçek zamanlı olarak hareket etmelerine olanak tanır. Satın alma yöneticilerine tedarik zincirindeki kritik bir aksaklık hakkında bilgi vermek, alternatif kaynakları hızlıca bulmalarını sağlar.

Yenilikçi

İşletmelerdeki sorunları çözmek için ihtiyaç duyulan verilere, çalışanların erişmesi sağlandığında ve onları kullanmaları için desteklendiklerinde kurumsal kültürün de gelişmesi sağlanır. Bir süre sonra, iş süreçlerinin olağan akışına dahil olacağından, gereksiz tüketimi ortadan kaldıracaklar ve değeri artırmak için sürekli olarak iş uygulamalarını iyileştireceklerdir.

Üretken

Akıllı üretim süreçleri, tüm tedarik zinciri ağındaki verilere daha kolay ulaşılmasını sağlar. Gerçek zamanlı veriler; üreticinin neye, ne zaman ihtiyaç duyduğunu ana hatlarıyla belirtir ve bu durum da siparişlerde kolayca ayarlamalar yapabilen tedarikçiler için, iş süreçlerini daha verimli hale getirir. Az ya da çok değil, gerekli olan miktarı sağlayarak; israfı ve eksik parçalardan dolayı oluşan aksaklık sürelerini azaltırlar.

Kaliteli Ürünler

Verimlilik iyileştirildiğinde, maliyet tasarrufu sağlanır ve ürün geliştirmeye daha fazla kaynak aktarılmasına olanak tanır. Akıllı üretim ile veriler analiz edildikten sonra, müşteri ihtiyaçlarına yönelik yeniden tasarlanmış ürünler için nasıl fırsatlar bulunabileceğini gösterir.

Enerji Verimliliği

İşletmeler atıklarını azaltarak karbon ayak izlerini azaltabilir, ancak yoğun enerji kullanan endüstriler için, bu yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda, enerji tüketiminde de tasarruf sağlamaları gerekmektedir. Enerji tasarrufu ve enerjinin verimli kullanımı, ürün maliyetlerinde azalmayı da sağlayacaktır.

İşletmelerin, rekabet gücünü korumak ve rakiplerinin gerisinde kalmamak için akıllı üretim metotlarını benimsemesi, artık bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline gelmiştir. Akıllı üretim metotları ile enerji tasarrufu sağlanabilecek alanlar belirlenir ve simülasyon çalışmalarıyla en doğru tespitler yapılır.


Konzek Teknoloji Akıllı Üretim Çözümleri

Konzek Teknoloji olarak, geliştirdiğimiz endüstriyel teknolojiler ile akıllı üretim metoduna geçişinizi destekliyoruz. Retmes çözümlerimiz ile üretim hatlarından ve hatta birden fazla tesisteki üretim hatlarından toplanan verileri analiz ederek, makinelerde oluşabilecek planlanmamış kesinti sürelerini önlemek için kestirimci bakım kullanıyoruz. Olası arıza durumlarında uzaktan müdahale edebilmenizi sağlıyoruz.

Üretimin yavaşladığı veya malzeme kullanımlarında verimsizlik gözlenen süreçlerin iyileştirilmesi için, yapay zekâ destekli analizler yaparak çözümler sunuyoruz.

Üretim ve hizmetleri etkileyen ortam koşullarının takip edilebilmesi için Retmon çözümlerimizin akıllı sensörleri ve veri toplama terminalleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak verilerin toplanmasını sağlıyoruz.

Yapay zekâ desteğiyle akıllı üretim çözümlerimizi hemen keşfetmek için tıklayın.