top of page

Dijital Dönüşüm Nasıl Planlanır?

Güncelleme tarihi: 27 Kas 2023

Gelişen teknolojinin üretim süreçlerine entegre edilmesiyle birlikte yaygınlaşan Endüstri 4.0 akımı, dijital dönüşüm kavramını gündeme getirdi. Dijital dönüşüm; dijital teknolojinin bir işletmenin tüm alanlarına entegrasyonu olarak tanımlanabilmektedir, çalışma şeklini temelden değiştirir ve iş süreçlerine değer katar.


Geleneksel iş süreçlerinde yer alan; satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi kavramların yetersiz kaldığı günümüz dünyasında, müşterilerin nasıl düşündüğünün tahmin edilmesi, hedef kitlesi bazında oluşturulan satış stratejileri ve üretim süreçlerinin dijitalleşmesi oldukça önem kazanmıştır.

Dijital Dönüşüm Stratejileri ve İpuçları

İşletmeler, çok çeşitli nedenlerle dijital dönüşüme ihtiyaç duyabilmektedir. Bu nedenlerin arasında ön plana çıkan, dijitalleşen dünyada ayakta kalabilmek ve rakiplerinin gerisinde kalmamaktır.


Son yıllarda trend hâline gelen bazı dijital dönüşüm uygulamalarını inceleyecek olursak;

 • Tüm birimlerce dijital işletim modellerinin hızlı bir şekilde benimsenmesi,

 • Büyük veri yönetişimine ve analitiğe yatırım yapılması,

 • Yapay zekâ ve makine öğreniminin daha iyi kullanımı,

 • Yeni dijital ortaklıklar oluşturan danışmanlıklar bulunması,

 • Genel olarak iş süreçlerinde bulut kullanımının genişletilmesi,

 • Yeni dijital dönüşüm başarı ölçümlerinin geliştirilmesi,

 • Dijital girişimlere ilginin artması.

İçindekiler

Dijital Dönüşümün Sağladığı Faydalar

Üretim sektöründe yürütülen dijital dönüşüm faaliyetleri, Endüstri 4.0 olarak da adlandırılmaktadır. Tüm üretim ekipmanlarının dijitalleşmesi ve birbiri ile iletişim kurarak üretim sürecini yürütmesi sağlanmaktadır. Önceki yıllarda oldukça maliyetli olan bulut sistemler, sensörler ve teknolojik araçlar artık çok daha kolay ulaşılır hale gelmiştir.


Yalnızca ekipmanların değil, üretim sürecinde rol alan personelin dahi çalışma performansı incelenerek, hangi alanda gelişim sağlaması gerektiğine dair verilerin elde edilmesi de dijital dönüşüm sayesinde olmaktadır. Dijital dönüşümün başlıca faydaları incelenecek olursa:

 • Üretimin dijitalleşmesi, hata oranının azalmasına ve elde edilen ürünlerin kalitesinin yükselmesine büyük ölçüde yarar sağlamaktadır.

 • Makineler tarafından daha basit işlerin yürütülmesi, çalışanların yaratıcı ve inovatif fikirler üretebilmesine de olanak tanımaktadır.

 • İnsanların yerini makinelerin alması olumsuz bir durum gibi görünmesine rağmen, esasen yaratıcı yönümüzün gelişmesi için büyük katkı sunacaktır. Artık insanlar tekdüze ve standart işleri yapmak yerine, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri destekleyici faaliyetlerle uğraşabileceklerdir.

 • Aynı zamanda, dijital dönüşüm ile üretim veya hizmetin izlenebilir hale gelmesi sağlanmaktadır. Verimliliğin ve kalitenin artırılması için gerekli olan verilerin, direkt kaynağından elde edilmesi sayesinde oldukça doğru ve amacına ulaşan analizler mümkün hâle gelmiştir.

Dijital Dönüşüm Planlama

Dijital dönüşümün planlaması ve sonucunun başarıya ulaşması için; işletmelerin takip etmesi gereken adımları bilmeleri oldukça önemlidir.


1. Beklentileri Belirlemek

İşletmenizin, dijital dönüşüm sürecinden nasıl bir beklentisi olduğu tespit edilmelidir. Üretimde kritik derecede önemli olan ortam verilerinin izlenmesi ve uzaktan yönetilebilmesi, üretimde verimliliğin artırılması, ekipman verimliliğinin izlenebilmesi, üretim süreçlerinde yaşanan anomalilerin yapay zekâ desteği ile tespit edilebilmesi ve tekrar oluşmaması için önceden tahmin edilebilir hâle getirilmesi gibi ihtiyaçlar net şekilde belirlenmelidir.


2. Potansiyeli Anlamak

Dijital dönüşüm sürecine başlarken, kullandığınız teknolojinin potansiyelini anlamak ilk sırada gelmelidir. Üretimin daha hızlı, daha az maliyetli ve daha kaliteli yapılabilmesi için teknolojiden nasıl faydalanılabileceği, yol haritanızın belirlenmesinde etkilidir.


3. Müşteri Odaklı Planlamalar

İşletmenizi, ürün odaklılıktan çıkararak müşteri odaklılığa taşımanız gerekmektedir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde hazırlanan ve en iyi sonuçları alan işletmeler, müşterilerini anlayan ve onların taleplerine en doğru yanıtları verenlerdir.


4. Organizasyon Yapısını Dijitalleştirmek

Dijital dönüşüm, değişime ve gelişime açık bir kurum kültürüne ihtiyaç duyar. İşletmenizin tüm kademelerinde, dijitalleşmenin sağladığı faydaların özümsenmesi için gerekli personel eğitimleri düzenleyin ve bu alanda katkı sağlayacak kişileri istihdam edin.


5. Farklı Görüşlere Değer Vermek

Etkili dijital dönüşüm kararlarının, uzman görüşü almadan yalnızca işletme yönetimi tarafından alınması yerine, büyük çoğunluğu IT uzmanlarından oluşan geniş bir ekiple değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede çok yönlü değerlendirmeler mümkün olmakta ve ileride oluşabilecek aksaklıklar önceden engellenebilmektedir.


6. Veri Stratejisi Oluşturmak

Verilere odaklanmak, dijital çözümlerin işletmenizin tüm alanlarına entegre edilmesine yardımcı olur. Başarılı bir dijital dönüşüm için, güncel teknolojilerden destek alarak geliştirilmiş bir veri stratejisi gereklidir.


7. Lojistik ve Tedarik Zincirini Dijitalleştirmek

Müşterilerin ürünlerini veya hizmetlerini alma hızını ve güvenilirliğini artırılması için, tedarik sürecinizi dijitalleştirin ve izlenebilir hale getirin.


8. Güncel Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Müşteri deneyimi, operasyonel çeviklik, kültür ve liderlik, iş gücü etkinleştirme ve dijital teknoloji entegrasyonu konu başlıkları ile dijital dönüşüm planlaması yapılmalıdır.

Dijital dönüşüm genel anlamda, teknolojik gelişmeleri üretim sürecine dahil etmek olarak ifade edilse de her işletmede farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu durum da dijital dönüşümün aslında çok yönlü ve özel geliştirilen çözümler ile gerçekleştirebileceğini doğrulamaktadır.


Dijital dönüşümün başarılı olması için; pek çok farklı faaliyetin bütünü olarak algılanmalıdır ve işletmelerin tüm birimlerinde benimsenerek, iş süreçlerinin bir parçası haline getirilmelidir.


Konzek Teknoloji olarak, işletmelere uçtan uca dijital dönüşüm deneyimi sunuyoruz. Üretim yapılan alanlar ya da depoların ortam koşullarının anlık olarak izlenebilmesi ve alarm durumunda bildirim yapılarak, üretim ve hizmetleri olumsuz etkilemesinin engellenmesi, Retmon çözümlerimiz ile mümkün olmaktadır.


İş süreçlerine yapay zekânın dahil edilmesi ile verilerinin direkt kaynağından toplanarak analiz edilmesi, üretimde yaşanan duruşlar ve arızaların önceden tahmin edilebilmesi, toplam ekipman verimliliğinin ölçülebilmesi için gerekli teknolojik altyapıyı Retmes çözümlerimiz sunmaktadır.


Dijital dönüşüm için geliştirdiği endüstriyel teknolojiyi tamamen kendi bünyesinde üreten Konzek Teknoloji, dünya çapında ve farklı sektörlerde kazandığı tecrübe ile işletmenize özel dijital dönüşüm çözümleri geliştiriyor.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page