top of page

Enerji Kаlitesinde Retmes PMS’in Önemi

Güncelleme tarihi: 28 Kas 2023

Azalan enerji kaynakları ve artan enerji talebi enerji takibi, enerji analizi, enerji verimliliği kavramlarını ön plana çıkarmıştır. Enerji kalitesi, gerilim ve akımdaki dalgalanmalardan, kesilmelerden, güç katsayısı ve frekanstaki ani değişimlerden olumsuz yönde etkilenmektedir. Enerji kalitesi ve enerji sürekliliğini denetlemek için enerji izleme sistemleri geliştirilmiştir.

Gün içerisinde gözlenen farklı enerji tüketim değerleri, işletmenin enerji tüketim maliyetlerini hesaplamada önemli bir unsurdur. Bu amaçla işletmede ölçülen enerji parametreleri sürekli olarak kayıt ve analiz edilmelidir. Böylece şebekeden alınan enerjinin kalitesi gözlenebilmektedir.

Retmes PMS ile işletmeler sorumlu oldukları aktif, reaktif güç sınırlarını ve enerji maliyetlerini enerji takip sistemleri ile izleyebilmektedir. Tasarlanmış olunan kayıt sistemi ile enerjinin yoğun harcandığı zamanlar belirlenebilmektedir. İşletmeler yoğun çalışma saatleri enerjinin ucuz olduğu zamanlara kaydırılarak enerji maliyeti düşürülebilmektedir. İletim ve dağıtım hatlarında yükler sürekli olarak değişim göstermektedir. Yük değişimlerinden şebekenin olumsuz etkilenmemesi için enerji hatlarının gerçek zamanlı olarak izlenmesi gerekmektedir.

Enerji verimliliği işletmedeki her bir bölümün mevcut enerji kullanımını ve bunlara bağlı olarak zaman analizleri, A ürününden B ürününe geçerken kullanılan enerjinin takipleri ile verimlilik analizleri gerçekleştirilir. Retmes PMS’de canlı olarak kontroller web tabanlı olarak sunulmaktadır. Örneğin bir enerji analizöründe sayaç verisinin sağlanamadığı durumlarda anlık verilerden toplam değere ulaşarak sayaç verisini Retmes PMS ile üretebilirsiniz. Retmes PMS’de standart özellik olarak yer alan tek hat şeması şablonu ile kullanıcılarımız tek hat şemalarına göre şablonu düzenleyerek kullanabilirler. Bu şablon ile kullanıcılarımız her bir lokasyonun anlık olarak elektrik tüketimi, akım, sayaç, günlük maksimum değeri, vb. değerlerini görebilirler. Aynı zamanda işletmenin güç faktörü (cos φ) hesapları yapılarak tüketilen ve üretilen aktif enerji, tüketilen ve üretilen reaktif enerji toplamı cezai durumlara girmemek için çok önemlidir. Bu alanlar için ilgili ekran tasarımları yapılarak anlaşılır sonuçlara Retmes PMS ile ulaşabilirsiniz.


Özellikle enerji verimliliğin en önemli vurgusu olan zamana bağlı aynı üretim noktası için kıyasların yapılabiliyor olmasıdır. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki fark nedir?, Enerji iyileştirmesi yapabildik mi ? gibi soruların cevaplarına ulaşarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık enerji tüketim analizleri gerçekleştirilir.


Retmes PMS’ de Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi, firma veya şahısların yakıt tüketimi, elektrik, ısınma, ulaşım vb. hareketlerinden kaynaklanan, toplam sera gazı emisyon miktarının birim karbondioksit türünden belirtilmesidir.


Retmes PMS enerji yönetim çözümümüz ile toplam ve birim üründeki karbon ayak izi takibini yapabilirler. Karbon ayak izinin ürün üzerindeki dağılım ve sebeplerini analiz ederek karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili aksiyon alabilirler.


Retmes PMS’de Birim Ürün Bazlı Enerji Yönetimi


Bir birim ürününe harcanan enerji yönetimini ifade eder. Ürün üretilirken ayrı ayrı her bir ürün değerinin takibini Retmes PMS ile yapabilirsiniz. Özellikle kullanıcılarımıza sunduğumuz enerji verimliliği çözümlerimizin dışında birim bazda enerji takibi konusunda da Retmes PMS, kendi gücünü enerji kalitesinde de kanıtlamıştır.


ISO 50001 Uyumlu Tep Yönetimi (Ton Eşdeğer Petrol)


Harcanan her bir ürünün TEP karşılığı vardır.

Enerji satın almada, ISO 50001 tarafında belgelendirme yapabilmek için firmaya özel raporların sağlanabiliyor olması firma açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bir firmanın aktif endüktif kapasite kullanımının yanı sıra aynı zamanda TEP tarafında toplam tüketimleri nedir?, Bu tüketimlerin hangisi, hangi kaynaktan gelmektedir gibi soruların cevaplanabilmesi gerekmektedir. Enerji olarak girdisi olan tüm kalemlerin bir TEP çarpanı vardır. Bu çarpan ile beraber firmalar yıllık olarak denetlemeden geçmektedirler. Bu denetlemeler için raporların otomatik şekilde hazırlanıabiliyor olması canlı şekilde TEP takibi yapılabiliyor olması Retmes PMS in kullanıcılara sunduğu kritik alanlardan biridir.
64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page