top of page

Toplam Verimli Bakım (TVB) Nedir ve Amaçları Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 23 Şub

Toplam verimli bakım (TVB), tüm çalışanlar tarafından küçük grup faaliyetleri yoluyla bakımın sistematik olarak yürütülmesidir. TVB’nin iki hedefi vardır. Bunlar sıfır arıza ve sıfır kusurdur. Bu iki hedef ekipman verimlilik oranlarını artırır ve maliyetleri düşürür ayrıca yedek parçalarla ilişkili envanter maliyetlerini de en aza indirir. Çoğu şirketin, TVB’yi benimsemesinden sonraki üç yıl içinde ekipman işletim oranlarında %15-25’lik bir artış gerçekleştirebileceği iddia edilmektedir. İş verimliliği de bazen %40-50 kadar yüksek bir oranda artar. Ancak, tam verim alınabilmesi için toplam verimli bakımın şirket çapında uygulanması gerekir.

TVB: Ekipman verimliliğini artırın

Toplam verimli bakım, iyi bakım uygulamaları oluşturmayı amaçlar:


Ekipman etkinliğini artırmak:

Oluşan tüm kayıpları – kesinti kayıpları, hız kayıpları ve kusur kayıpları – belirleyip inceleyerek tesislerin etkinliğini incelemek.

Otonom bakım elde etmek:

Ekipmanı kullanan kişilerin en azından bazı bakım görevlerinin sorumluluğunu almasını sağlamak: Onarım seviyesi (personelin bir soruna yanıt olarak talimatları yerine getirmesi) Önleme düzeyi (öngörülen sorunları önlemek için personelin proaktif önlem aldığı yer)

İyileştirme seviyesi (personelin yalnızca düzeltici önlem alması değil, aynı zamanda tekrarı önlemek için iyileştirmeler önermesi).

Bakımı planlamak:

Tüm bakım faaliyetleri için sistematik bir yaklaşıma sahip olunması gerekir. Bu, her bir ekipman parçası için gereken önleyici bakımın niteliğinin ve seviyesinin tanımlanmasını, duruma dayalı bakım için standartların oluşturulmasını, ayrıca işletme ve bakım personeli için ilgili sorumlulukların belirlenmesini içerir. İşletme ve bakım personelinin ilgili rolleri farklı olarak görülmektedir. Bakım personeli, önleyici faaliyetler ve genel arıza hizmetleri geliştirirken, işletme personeli tesislerin sahipliğini ve genel bakımını üstlenir.

Tüm personeli ilgili bakım becerileri konusunda eğitmek:

İşletme ve bakım personelinin tanımlanmış sorumlulukları, her birinin bu görevleri yerine getirmek için gerekli tüm becerilere sahip olmasını gerektirir. TVB, uygun ve sürekli eğitime büyük önem vermektedir.

Erken ekipman yönetimi elde edin:

Amaç, bakım önleme yoluyla en az bakım gerektirmeye doğru ilerlemektir. Genel sürecin bir parçası olarak TVB, tüm olası bakım sorunlarını temel nedenlerine kadar takip etmeye çalışır, böylece sorunlar genel tasarım, üretim ve dağıtım sürecinin en erken noktasında ortadan kaldırılabilirler.

Konzek, işletmelerin dijital dönüşüm anlamında ihtiyaç duyduğu Endüstri 4.0 çözümlerini uçtan uca geliştiren, 80’den fazla ülkeye teknoloji ihraç eden, sektöründe lider bir teknoloji firmasıdır. Özellikle yapay zekâ destekli MES ve MOM markası Retmes ile özel tasarlanmış algoritmalar inşa ederek, işletmelerin enerji verilerinin, proses verilerinin ve üretim verilerinin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi anlamında etkin çözümler sunar.

250 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page