Üretim Endüstrisinde Yapay Zekânın Büyüyen Rolü

16 Kasım 2020

Gelişmiş teknolojiler, karmaşık ve zor süreçlerin yönetilmesini kolaylaştırırken; üretim endüstrisi de bu doğrultuda büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Özellikle üreticiler, makinelerin arıza süresini en aza indirerek, bakım ihtiyaçlarını tahmin ederek ve fabrika kaynaklarının verimli kullanımını sağlayarak operasyonlarını iyileştirebilirler.

Yapay zeka ve makine öğrenimi, üretim performansı hakkında veri toplamayı ve anında çözüm bulmayı kolaylaştırarak, üretim sektörünün dijitalleşmesi ve gelişmesine yardımcı oluyor .

Üretimi Etkileyen Temel Yapay Zekâ Araçları

Yapay zekâ; görüntü ve video tanıma, kurallı modelleme, akıllı otomasyon, gelişmiş simülasyon ve karmaşık analitik dahil olmak üzere zekâyı temsil ettiği düşünülen öğrenme sistemi yetenekleri için toplu bir terimdir. Üretim süreçleri bağlamında, yapay zekâ kullanım örnekleri aşağıdaki teknolojiler etrafında gelişmektedir:

  • Makine öğrenimi: Temel modellerden otomatik olarak öğrenmek için, algoritmaların ve verilerin kullanılmasıdır.
  • Derin öğrenme: Görüntüler ve videolar gibi verileri analiz etmek için, sinir ağlarını kullanan bir makine öğrenimi alt kümesidir.
  • Otonom nesneler: İş birliğine dayalı robotlar veya araçlar gibi, görevleri kendi başlarına yöneten yapay zekâ araçlarıdır.

Üretimde yapay zekâ için ayrılan bütçenin; 2026'ya kadar 16,7 milyar $'a ulaşması beklenmektedir. Yapay zekâ kullanımındaki artış esas olarak; büyük verinin kullanılabilirliğine, artan endüstriyel otomasyona, artan bilgi işlem gücüne ve daha büyük sermaye yatırımlarına bağlanıyor.

Yapay zekânın yardımıyla üreticiler, operasyonların verimli yönetilmesi konusunda oldukça geliştiler. Arızalı ekipmanı değiştirmek için yeni ekipmana çok para harcama gibi yöntemlerle; iyileştirmeleri sermaye harcamaları ile finanse ediyorlardı.

Yapay zekâ ise daha az maliyetli bir alternatiftir ve işletmelerin;

  • Proaktif bakım çözümleri bulmak için makine verilerini daha etkili bir şekilde analiz etmesine,
  • Makine operatörlerinin ekipman durumu manuel olarak izlemesi yerine yapay zekânın otomatik karar vermesine olanak tanır.

Kestirimci Bakımın Önemi

Üretim makine ve ekipmanlarının sürekli bakımı, üreticiler için oldukça masraflıdır ve operasyonel kârlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilmektedir. Planlanmamış kesintiler, üretim ekipmanlarındaki verimliliği düşürdüğü gibi ekipman sorunlarının da %42’sini plansız kesintiler oluşturmaktadır.

Kestirimci bakım kavramı, makinelerin ve ekipmanların ne zaman arızalanabileceğini tahmin etmek için yapay zekâ algoritmalarını kullanır. Yapay zekâ, ekipmanlarda yer alan sensörleri sürekli takip etmek, ne zaman arıza yapabileceklerini tahminlemek ve proaktif bakım programları önermek için eğitilebilir. Malzeme formüllerinden sapmalar, ekipman davranışındaki ince değişiklikler veya ham maddelerdeki değişiklikler; kestirimci bakım ile çözülebilen sorunların başında gelmektedir. Sonuç olarak kestirimci bakım, daha az arıza süresi ve ekipman verimliliğinin artırılmasını sağlamaktadır.

Ürün Güvenliğinin İyileştirilmesi ve Akıllı Fabrikaların Sağlanması

Makine öğrenimi, geleceğin akıllı fabrikalarının da kalbinde yer alacak. Akıllı üretime geçişin maliyetli bir dönüşüm ile yapılması gerekmeyebilir. Akıllı cihazlar yavaş yavaş eklenebilir ve eski ekipman, değiştirilmek yerine sensörler eklenerek yenilenebilir. Önemli olan, yapay zekâ tarafından hangi süreçlerin desteklenebileceğini bulmak ve iş ihtiyaçlarınıza göre modeller geliştirmektir. Yapay zekâ, çalışanları desteklerken ekipmanların da performansından doğru ve verimli şekilde yararlanılmasını sağlamaktadır.

Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi sayesinde, ürün kalitesinin artırılması ve kalitenin korunması sağlanmaktadır. Böylece, müşteri beklentilerinin karşılanması ve ürün kalitesinde dalgalanmaların engellenmesi mümkün olmaktadır.

Konzek Teknoloji’nin Yapay Zekâ Destekli Çözümleri

Üretim endüstrisinde gittikçe önemli hâle gelen dijital dönüşüm ve iş süreçlerine yapay zekânın dahil edilmesi için Retmes markamızın geliştirdiği MES/MOM çözümleri; ekipmanlardan en verimli olacak şekilde yararlanılmasını, makine öğrenimi ile anomalilerin tespit edilmesini ve üretimde kalitenin artırılmasını sağlıyor.