Dijital Dönüşüm Proje İş Analisti

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Dijital dönüşüm MES/MOM projeleri iş analizi konusunda çalışmak.
 • Proje ile ilgili iş süreçlerini toplamak, analiz etmek ve uygunluğunu denetlemek.
 • Proje kapsam dosyasını hazırlamak ve kapsam dosyasındaki ilgili işlerin analizini yapmak.
 • Hazırlanan kapsam dosyasına göre gerekli olan proje mimarisini ve uyarlamayı tasarlamak.
 • Proje Takım Lideri ile beraber proje kapsam dosyasına uygun bir şekilde planlama yapmak.
 • Çözümün standart modülleri ile uyuşmayan yerler için detaylı analizler yapmak.
 • Sorumlusu olduğu projelerin müşteri ile beraber analizlerini yapmak ve süreçleri belirlemek.
 • Kapsam ve analiz sonuçlarına göre projenin ihtiyacı olan donanım ve network modelini belirlemek.
 • Proje kapsamı dışında gelen talepleri değerlendirmek, gerekli analizleri yapmak ve uygunluğunu belirlemek.
 • Bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Fikir ve analizlerini paylaşmak için toplantı ve sunumlar yapmak.
 • Müşterilere gerektiğinde proje ile ilgili eğitimler vermek, danışmanlık sağlamak.
 • Proje için gerekli olan dokümanları hazırlamak, yayınlamak ve raporlamak.

Aradığımız Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili Mühendislik Bölümlerinden mezun olmak.
 • Dijital dönüşüm projelerinde benzer pozisyonunda çalışmış olmak.
 • İyi derecede İngilizce bilmek.
 • İş/Sistem analizi süreç ve metodolojileri konularında en az 3 yıl tecrübeli olmak.
 • Süreç analizi ve raporlama konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Yazılım süreç tasarlanması ve test senaryoları konularında tecrübeli olmak.
 • Analitik düşünme yetkinliğine sahip ve iletişim becerisi kuvvetli olmak.
 • Takım çalışmalarına uyumlu olmak.