top of page

Retmes OEE

Toplam Ekipman Verimliliği

İşletme içerisinde ekipmanların verimli bir şekilde kullanılması ve optimum üretim değerlerine ulaşılması birçok faydayı da beraberinde getirir.

 

Toplam ekipman verimliliği -OEE sayesinde üretim süreçlerine dahil olan ekipmanların etkinliği gözlemlenebilir. Yapılan ölçümlere ve elde edilen verilere göre ihtiyaç duyulan iyileştirmeler kısa sürede uygulanabilir. OEE sürecinde satın alma işlemlerinden makine performansına kadar tüm ekipmanlar ve aşamalar değerlendirilmelidir. Böylelikle işletmenizin harcadığı kaynaklar baştan sona izlenerek gerekli optimizasyon çalışmaları sağlanabilir. Optimizasyon sayesinde %15-45 arasında verimlilik artışı elde etmek mümkündür. Sunduğumuz RETMES OEE – Toplam Ekipman Verimliliği çözümleri, farklı işletme boyutları için kolaylıkla ölçeklenebilir. Küçük üretim tesislerinden devasa fabrikalara kadar bu yaklaşımı uygulamak mümkün olur. Bu uygulamayla elde edilen verilerin istenilen durumlarda SAP, Logo gibi ERP çözümlerine entegre edilebilir. Böylelikle Toplam Ekipman Verimliliği- OEE baştan sona izlenerek sürecin otomatikleşmesi için gerekli adımlar atılır.

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Sensörler sayesinde tesiste bulunan çevre birimlerinden gerekli veriler toplanır ve elde edilen verilere göre kontrol sistemi otomatik olarak düzenlenir.

Gerçek Zamanlı İzleme

Sistemden elde edilen veriler çevik algoritmalar sayesinde gerçek zamanlı olarak izlenebilir, bu verilere ait grafikler ise sadece birkaç saniyede oluşturulabilir.

Kural ve Bildirim Yönetimi

Sistemden gelen veriler için çeşitli kurallar tanımlanarak kural dışı veri gelmesi durumunda e-posta, SMS, sesli uyarı gibi bildirimler sağlanabilir.

Web Uygulamaları

Sisteme tüm Windows, Linux, MacOS ve Android platformlarından erişim sağlanabilir.

Kaliye Yönetimi

Kalite kontrol süreçleriyle kalite konusunda süreklilik sağlanarak olası sorunların önüne geçilir.

İş Emri Yönetimi

ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

Veri Toplama Servisleri

Veri toplama sürecinde sistem, dünyanın lider PLC markaları ile uyumlu olarak çalışır.

Enerji Yönetimi (Opsiyonel)

Enerji tüketimi izlenip kontrol altına alınarak maliyet tasarrufu sağlanır.

Raporlama Servisleri

Raporlar, işletmenin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanabilir.

Rest API

Rest API sayesinde haberleşme süreçleri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı olarak gerçekleşir.

Görev Yönetimi

Görev ataması sayesinde, kullanıcılara ya da gruplara atanmış görevler kolaylıkla izlenebilir.

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.

Geriye Dönük Veri Depolama Hizmetleri

Sistemden gelen geçmiş veriler veri tabanında saklanarak istenilen zamanda kontrol edilebilir ve geçmişe ait kullanım verisi raporları oluşturulabilir.

Kullanıcı Yönetimi

İstenilen sayıda kullanıcı yetkilendirilip bu kullanıcıları içeren gruplar oluşturulabilir.

Veri Analizi

Sistemden gelen veriler özel algoritmalar sayesinde analiz edilerek işletmeye dair iç görüler hazırlanır.

Entegrasyon Servisleri (Opsiyonel)

İstenilen durumlarda lider ERP sistemleriyle (SAP, Oracle, Microsoft gibi) entegrasyon sağlanarak işletme içinde tüm veriler bağlanabilir.

Bakım ve Servis Tönetimi

Görev ataması sayesinde, kullanıcılara ya da gruplara atanmış görevler kolaylıkla izlenebilir.

Tüketim Yönetimi

Tüketim verileri otomatik olarak kaydedilerek raporlama için hazır hale gelir.

Kafanıza takılan bir şey mi var?

Yapay Zekâ Destekli MES/MOM çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page