top of page

Endüstri 4.0’ın İşletmeler İçin Yarattığı Fırsatlar

Güncelleme tarihi: 26 Tem 2023

Dünya çapında yaşanan pandemi ekonomik büyümeyi frenledi ve zaten durgun sayılabilecek ekonomileri oldukça kötü etkiledi. Özellikle belirsizliğin yarattığı olumsuzluklar, üretim yapan işletmeleri zor durumda bıraktı. Üreticilerin; talebi tahmin etmesini, bünyesindeki envanteri yönetmesini ve üretim döngülerini planlamasını zorlaştırdı.


Aynı zamanda mevcut üretim verimsizliklerini ve maliyet optimizasyon önlemlerinin eksikliğini gözler önüne serdi. Bu eksikliklerin tamamlanması için, Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojilerden ve yöntemlerden faydalanılması gerektiği anlaşıldı. Bu bağlamda, Endüstri 4.0’ın işletmelere sağladığı olanakları inceledik;


İçindekiler

BT-OT Yakınlaşmasını Benimseme

Üreticiler, fabrika düzeyinde operasyonel teknolojiler (OT) ile kurumsal düzeyde bilgi teknolojileri (BT) arasındaki farkı anlamalı ve bunların yakınlaştırılmasını benimsemelidir.

Endüstri 4.0 ile yapay zeka destekli yazılım çözümlerini ve fırsatlarını  konzek teknoloji ile keşfedin.

Tüm makineler, insan gücü ve sensörler, makine kontrolörleri, otomasyon sağlayıcıları, makineleri kontrol eden bilgisayarlar veya yazılımlar, üretim sahasındaki ürünleri veya operatör faaliyetlerini takip eden yazılımlar; OT katmanını oluşturur. BT ise daha geniş bir analitik kümesi için, sahadan toplanan verileri kurumsal katmana bağlayarak; saha ve yönetim entegrasyonu sağlayan altyapı, ağ, bulut, güvenlik, veri ve uygulamalarını içerir. Geleneksel iş süreçlerinde bir OT ortamı, BT katmanıyla herhangi bir entegrasyon olmadan izole bir şekilde de çalışabilmektedir.


Üreticilerin, BT-OT yakınlaşmasını sağlamak için; veri analitiği ve yapay zekâ modelleri gibi uygulamaları, iş süreçlerine dahil etmeleri gerekmektedir. Endüstri 4.0 standartlarına ulaşmak için bir diğer önemli faktör de eyleme geçirilebilir iç görüler elde etmek için, verilerin kolay ulaşılabilir olmasıdır.


Verilerin Önemi

Ortalama bir fabrika, her gün çok sayıda üretim verisi üretir. Ancak, araştırmalar gösteriyor ki bu verilerin yalnızca %1’i analiz edilebilmektedir.


Üreticilerin; verilerdeki modelleri belirlemek, ekipmanın model davranışlarını ortaya çıkarmak, arızaları ve hatta ürün kalitesi sorunlarını tahmin etmek için, büyük veri yaklaşımlarını benimseyerek, kestirimci bakım yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Endüstri 4.0 ile üretim sahalarında daha fazla görülmeye başlanan IIoT cihazlar sayesinde, oldukça fazla veri birikmeye başladı ve bu artarak devam edecektir.


Ayrıca, büyük veri akışı ve analitiğin karmaşıklığı nedeniyle, geleneksel bilgi işlem uygulamalarının bazen yetersiz kalabileceğinin farkında olunmalıdır. Bilgi işlem süreçlerinin, sahadan toplanan verileri kolayca işleyebilmesi, analiz edebilmesi ve optimize edebilmesi için akıllı hâle gelmesi gerekmektedir. Üretim tesisleri, BT tabanlı bir dijital fabrika olmak yerine akıllı üretimi benimsemelidir. Aynı zamanda, Endüstri 4.0 da günümüzde akıllı üretimi desteklemektedir.


Yapay zekâ ve akıllı üretimin ilerlemesiyle Endüstri 4.0, tedarikçiden üretim sahasında ve müşteri hizmetlerine kadar değer zinciri boyunca üretimi iyileştirmek için yeni seçenekler sunuyor.


Üretimin Dijitalleşmesi

Endüstri 4.0 uygulamalarını benimsemenin faydaları, üreticiler için çok yönlüdür. Çünkü akıllı fabrika operasyonları, verimliliği her geçen gün daha fazla artırmaktadır. Daha az hatalı parça, daha fazla çıktı ve iş gücünün üretkenliğinin artması başlıca faydalardandır.


Endüstri 4.0 ayrıca, yapay zekâ odaklı çözümlerde yeni veriler ile beslenirken; iş süreçlerinin optimizasyonu ile ekipman ve süreçlerin sürekli izlenmesini de sağlar. Yapay zekâ destekli çözümler, veri modellerini ve model çıktılarını öğrenip yorumlayarak; zaman içinde hata tahmininde, güvenliğinde ve üretkenlikte artışı mümkün hâle getirir. Dahası, işletmelerin üretimi büyütmek ve duruş sürelerini azaltmak için ihtiyaç duydukları uygulamaları elde ederler.


Konzek Teknoloji Çözümleri ile İşletmenizi Endüstri 4.0’a Uyumlu Hale Getirin

Endüstri 4.0’ın başarılı bir şekilde benimsenmesi, güncel teknolojilerin üretim süreçlerine dahil edilmesi ve başarılı dijital dönüşüm uygulamaları ile mümkündür.

İşletmelerin büyük çoğunluğu bu noktada profesyonel destek almaktadır. Güncel endüstriyel teknolojiler sunan, endüstride uzmanlık ve uygulama deneyimine sahip bir iş ortağı ile birlikte çalışmak, hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlamaktadır.


Üretim süreçlerine yapay zekâyı dahil ederek; üretim hattının uçtan uça izlenebilmesini, kestirimci bakım ve kestirimci kalite uygulamaları ile üretimde beklenmedik duruşların önlenmesini, makine öğrenimi ile anomali tespitini sağlayan Retmes çözümlerimiz ile işletmenizi Endüstri 4.0’a uyumlu hâle getirin.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page