top of page

Enerji Yönetim Sistemi (EnMS) Nedir?

Güncelleme tarihi: 27 Kas 2023

Uygun bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) uygulanması, tesis sahiplerinin ve operatörlerinin enerji yönetimi uygulamalarını, kendi yöntemlerine entegre etmelerini ve enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf etmelerini sağlar. Endüstri sektörüne ve söz konusu sisteme bağlı olarak, bir enerji yönetim sisteminin tanıtılması, şirketin enerji tüketimini %20’ye kadar azaltabilir. Enerji kullanımını yönetmek için optimize edilmiş yapı ve süreçler elde etmek, uluslararası kabul görmüş enerji yönetim sistemi ISO 50001’e göre uygulanabilir

Enerji verimliliğini artırmak için, yapay zeka destekli enerji yönetimi sistemiyle tasarruf sağlayabilirsiniz.

Temel Enerji Yönetim Sistemleri Nelerdir?


ISO 50001

ISO 50001, enerji yönetimi alanında şimdiye kadar ilk küresel standarttır. ISO 50001 standartlarının süreçleri, şirketlerde enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmayı, maliyet tasarrufu sağlamayı ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlar. Standart, ISO 9001 veya ISO 14001 dahil olmak üzere diğer yönetim sistemlerine entegrasyon için uygundur. ISO 50001 standardının temel unsuru, bir kuruluşun enerji performansının sürekli iyileştirilmesidir. Standart, kuruluşların bir EnMS’yi kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için yerine getirmesi gereken gereksinimleri açıklar.


ISO 50003

ISO 50003 standardı, denetim sürecini, enerji yönetim sistemleri için belgelendirme sırasında yer alan personel adına yetkinlik gerekliliklerini, denetimlerin süresini ve çok sahalı örneklemeyi ele alarak enerji yönetim sistemlerinin (EnMS) etkinliğini sağlar.


ISO 50004

ISO 50004, bir kuruluşun, ISO 50001’de belirtilen gereksinimlere dayalı olarak enerji yönetimi ve performansında sürekli iyileştirme elde etmek için sistematik bir yaklaşım benimsemesi adına rehberlik sağlar.


ISO 50006

ISO 50006, enerji performansı ve değişikliklerinin ölçülmesinde enerji performans göstergelerinin (EnPI’ler) ve enerji temel hatlarının (EnB’ler) oluşturulması, kullanımı ve bakımı için ISO 50001 gereksinimlerinin nasıl karşılanacağına dair pratik rehberlik sağlar.


ISO 50015

ISO 50015, enerji performansının ölçülmesi ve doğrulanması (Ö&D) ve kuruluşun enerji performansının iyileştirilmesi için kullanılan ilkeleri ve yönergeleri standartlaştırmayı amaçlar. Bu, enerji performansının iyileştirilmesine katkıda bulunabilecek sonuçların güvenilirliğini artırmaya yardımcı olur.

Konzek, işletmelerin dijital dönüşüm anlamında ihtiyaç duyduğu Endüstri 4.0 çözümlerini uçtan uca geliştiren, 80’den fazla ülkeye teknoloji ihraç eden, sektöründe lider bir teknoloji firmasıdır. Özellikle yapay zekâ destekli MES ve MOM markası Retmes ile özel tasarlanmış algoritmalar inşa ederek, işletmelerin enerji verilerinin, proses verilerinin ve üretim verilerinin toplanması, izlenmesi ve analiz edilmesi anlamında etkin çözümler sunar.

163 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page