top of page

Dijital Dönüşüm MES Çözümleri

Üretim Hatları ve ERP arasındaki entegre sistemlerden oluşan ve temel MES çözümlerini içerisinde barındıran çözüm paketidir. MES sistemi ile, üretim süreçlerini kontrol altına alın ve yönetin. İşletmenizin verimliliğini ve kârlılığını artırın.

Üretim süreçlerinde ortaya çıkan verilerden faydalanarak işletmenizin ihtiyaç duyacağı raporları oluşturur. Veriye dayalı raporlar sayesinde üretim süreçlerin gerçek zamanlı olarak takip edilmesine olanak sağlar.

Enerji sistemlerini canlı olarak izlenmesinden, bağımsız ekipmanları anlık olarak kontrol etmeye kadar her şey tek hat şeması üzerinden gerçekleştirin. Web tabanlı PMS sistemiyle tesisinizdeki kayıpları ölçerek iyileştirmeler yapın, enerji verimliliğini artırın ve maliyetleri azaltın.

İşletmelere özel tasarlanan yapay zekâ projeleriyle, %90 oranında doğru tahminleme yapan modeller geliştiriyoruz.

*Yapay Zeka tüm paketlere uygulanabilmektedir.

Üretim ve hizmeti etkileyen ortam verilerinizi gerçek zamanlı olarak, istediğiniz yerden izleyin.

Konzek Teknoloji ile Dijital Dönüşümlerine
başlayan işletmeler; 

% 14-20 oranında verimlilik artışı,

% 7-10 oranında üretim maliyetlerinde azalma,

% 5-10 oranında teslimat performansı artışı,

% 7-10 oranında kapasite kullanımında artış,

%4-6 oranında stok seviyelerinde azalma,

% 8-12 oranında hurda oranlarında azalma sağlıyor.

Dark-Background

Teknolojik gelişmelerin üretim sürecine dahil edilmesiyle birlikte yükselen Endüstri 4.0 akımı, dijital dönüşüm kavramı ile tanışmamızı sağladı. Dijital dönüşüm; değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak, yeni iş süreçleri ve müşteri deneyimlerini oluşturmak veya değiştirmek için teknolojiyi kullanma süreci olarak tanımlanmaktadır.

İşletmelerin dijital çağa uygun şekilde, üretim ve hizmet kalitesinin artırılabilmesi için dijital dönüşüm uygulamalarından yardım alması, tercihten öte bir gereksinim haline gelmiştir.

Dijital dönüşüm süreci pek çok farklı faaliyetin birlikte yürütüldüğü bir süreçtir ve bütüne yayıldığı oranda başarılı olmaktadır. Konzek Teknoloji olarak, işletmelere bütüncül bir dijital dönüşüm desteği vermek adına çözümler geliştiyoruz.

 

● Üretimin daha hızlı, daha az maliyetli ve daha kaliteli yapılabilmesi için teknolojiden nasıl faydalanılabileceği tespit edilmelidir.

● İşletmenizin dijital dönüşüm için temel gereksinimleri belirlenmelidir.

● Dijital dönüşüm sürecinin, tüm personel tarafından benimsenmesi ve iş süreçlerinin olağan akışına dahil edilebilmesi için, personele gerekli eğitimler verilmelidir.

● Klasik yöntemlerin yer aldığı iş süreçlerinin, dijital dönüşüme uygun olarak yeniden planlanması gerekmektedir.

Üretim yapılan alanlar ya da depoların; sıcaklık, nem ve hava kalitesi gibi ortam koşullarının akıllı sensörler ve veri toplama terminalleri aracılığıyla, anlık olarak izlenebilmesi ve belirlenen değerlerin dışına çıkması hâlinde bildirim yapılması, uzaktan müdahale edilebilmesi Retmon (Gerçek Zamanlı Veri Toplama & Ortam İzleme Çözümleri) çözümlerimiz ile mümkün olmaktadır. Böylece ortam koşullarının, üretimi olumsuz etkilemesinin önüne geçilmekte ve dijitalleşme için büyük bir adım atılmaktadır.

Üretime yapay zekânın dahil edilmesi, gerçek bir dijital dönüşüm süreci için olmazsa olmazlar arasındadır. Ortam verilerinin izlenerek analiz edilmesi, üretim ekipmanlarında yaşanan kesintiler ve arızalara dair oluşturulan modellerin yapay zekâ ile önceden tahmin edilebilmesi, toplam ekipman verimliliğinin ölçülebilmesi ve ilerleyen süreçte “karanlık fabrika” olabilmek için gerekli teknolojik altyapıyı Retmes (Yapay Zeka Destekli MES/MOM Çözümleri) çözümlerimiz sunmaktadır.

Dijital dönüşüm için gerekli donanım ve yazılımları tamamen kendi bünyesinde üretiyor; global ve sektörel tecrübemiz ile taleplerinizi dinleyerek, tamamen işletmenize özel dijital dönüşüm çözümleri geliştiriyoruz.

 

Dijital dönüşüm yol haritanızı oluştururken;

bottom of page