top of page

Kalite Yönetiminde Dijital Dönüşüm

Güncelleme tarihi: 2 Oca

Günümüzün hızla gelişen iş dünyasında, farklı sektörlerdeki şirketler rekabetçi kalabilmek ve temel iş fonksiyonlarını geliştirmek için dijital dönüşümü benimsiyor. Ancak dijital dönüşüm, süreçleri kolaylaştırmakla sınırlı değil; aynı zamanda kalite yönetiminde de önemli bir rol oynar. Bu yazımızda kalite yönetiminde dijital dönüşümün önemini ve Endüstri 4.0 çağında işletmeler üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.


Kalite yönetiminde dijital dönüşümün etkisi görseli

Kalite Yönetimi Nedir?

Kalite yönetimi, bir organizasyonun, ürünün veya hizmetin sürekli olarak iyi işlev görmesini sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Kalite yönetimi, sadece ürün ve hizmet kalitesine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda bunu başarmak için kullanılan yöntemlere de odaklanır. Yeni teknoloji uygulamaları ile bu yöntem çeşitliliği artmıştır. Daha tutarlı daha başarılı kalite elde etmek için süreçlerin yanı sıra ürünlerin kalite güvencesi ve kalite kontrolü içinde kullanır. Kalite kontrol de kalite yönetiminin bir parçasıdır. Kalite, pazarda bilinen veya bilinmeyen bir tüketiciye yapılan yazılı veya yazılı olmayan bir taahhüttür ve 2 şekilde açıklanır; müşterilerin istekleri ve beklentilerini karşılanması ve üretildiği sistemdeki teknik şartlara uygun olmalıdır.

Dört ana bileşeni vardır:


Kalite Planlaması: Bu aşama, kalite hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli süreçleri ve kaynakların tanımlaması yapılır ve bunun üzerinden planlama yapılır.


Kalite Güvencesi: Kalite güvencesi, planlanan kalite standartlarının sürekli olarak karşılandığından emin olmak için yapılan sistemli faaliyetler ve süreçleridir. Bu süreçler bu koşulu sağlayıp sağlamadığı ile alakalıdır.


Kalite Kontrolü: Ürün ve hizmetlerin kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için yapılan testler ve denetimlerdir. Bu testler ve denetimlerin belirli standart ve prosedürlere uygun halde yapılır.


Kalite İyileştirme: Mevcut ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmak için yapılan faaliyetlerdir. Diğer 3 unsur ile beraber ele alınır.


Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam kalite yönetimi (TQM), çalışanların sürekli olarak talep üzerine müşterilerin özellikle değerli bulacağı ürün ve hizmetleri geliştirebilme yeteneklerini artırmak için organizasyon genelinde yapılan çalışmalardır. Toplam Kalite Yönetimi, sadece üretim değil, satış ve pazarlama, muhasebe ve finans, mühendislik ve tasarım gibi departmanların da operasyonlarını iyileştirmekle yükümlüdür. Toplam Kalite Yönetimi, genellikle daha önce geliştirilmiş kalite kontrol araçları ve tekniklerinden,deneyimlerinden yoğun bir şekilde yararlanır.


Toplam Kalite Yönetimi’nin temel özellikleri şunlardır:


Müşteri Odaklılık: Toplam Kalite Yönetimi, müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya büyük önem verir. Aslında müşterilere karşı bağımlılığı ile alakalıdır.


Sürekli İyileştirme: Sürekli iyileştirme, Toplam Kalite Yönetimi'nin temel bir prensibidir ve organizasyonun tüm seviyelerinde uygulanır. Odaklanılan durum sürekli iyleştirme önceliğidir.


Çalışan Katılımı: Tüm çalışanların süreç iyileştirme faaliyetlerine aktif olarak katılımı teşvik edilir. Burada çalışanlar birer katılımcı değer olarak görülür.


Proses Yaklaşımı: İş süreçleri, kalitenin sürekli olarak iyileştirilmesi için sistematik bir şekilde yönetilir. Burada proses yapılan işlerle alakalıdır, proses yaklaşımı ile başarıya ulaşılır.

Dijital Dönüşümde İnovasyonun Rolü

Gerçek dijital dönüşüm inovasyon gerektirir. İşletmelerin net bir vizyona sahip olmaları ve sektörlerini öne çıkmak için dijital teknolojilerden yararlanmaları çok önemlidir. Kalite güvencesi, dijital dönüşüm girişimlerinin amaçlanan iş sonuçlarını sunmasını ve yüksek müşteri değeri sağlamasında kritik bir rol oynar. Etkili Kalite güvencesi uygulamaları olmadan kuruluşlar anlamlı inovasyon elde etmede ve dijital dönüşümün potansiyelinden tam olarak yararlanmada zorluk yaşayabilir. Yani şöyle diyebiliriz; Kalite güvencesini sağlamlaştırıldığı zaman dijital dönüşüm daha kolay hale gelebilir ve dijital dönüşümün yapı taşlarını sağlamak daha rahat olabilir.


Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Kalite Zorlukları


Dijital dönüşüm, çok kanallı çözümler, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, mobil çözümler, büyük veri analitiği ve bulut hizmetleri gibi çeşitli yönleri kapsar. Her alan, Kalite güvencesi'nin optimum müşteri değeri sunmak için üstesinden gelmesi gereken benzersiz kalite zorluklarını sunar. Örneğin, mobil çözümlerde Kalite güvencesi güvenliği, performansı, işlevselliği ve kullanıcı dostu olmayı geliştirmeye odaklanır. Bu zorlukları etkili bir şekilde ele almak için Kalite güvencesi ekiplerinin güçlü test araçlarına, uzman personele ve sürekli test uygulamalarına ihtiyacı vardır. Burada her alanda kalite güvencesini sağlayacak profesyonel ekiplere ihtiyaç duyulur. Bu durum yatırım maliyeti açısından büyük maliyet yaratabilir.


Yapay Zeka Tabanlı Kalite Testi ve Görüş Kontrolü


Manuel denetimler; farklılıklar, bilinmeyen kusurlar ve insan hataları nedeniyle kalite süreçlerinde zorluklara neden olur. Yapay zeka tabanlı kalite testi ve görüntü kontrol sistemlerinin uygulanması, üretim hattındaki kalite kontrolünü önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu sistemler kusurları, anormallikleri ve operatör hatalarını gerçek zamanlı olarak tespit etmek için birden fazla kameradan ve derin öğrenme modellerinden yararlanır. Yapay zeka tabanlı görüntü kontrol sistemleri, operatörleri uyararak ve sorun çözümüne yönelik talimatlar sağlayarak kalite güvencesini artırırken aynı zamanda manuel denetimlere olan bağımlılığı da azaltır. Bu konuda örnek olarak Dataguess firmasının Computer Vision ile Kalite kontrol yapan ürünü Inspector'u inceleyebilirsiniz.

Yapay Zeka Tabanlı Kalite Testi Uygulama Örneği


Konzek teknoloji’nin Mes sistemleri, üretim hatlarında İş emrine göre kalite kaydı oluşturma, kalite yönetimi kriterleri belirleme ve görev durum ataması yapabilir. Detaylı kalite yönetimi raporları alabilir, fire, hurda, yeniden işleme kayıplarının takip analizi ve çoklu iş parametreleri tanımlayabilir. Dijital dönüşüm ile alakalı daha fazla bilgi için tıklayın.


51 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page