top of page

Dijital Üretim

Güncelleme tarihi: 28 Kas 2023

Dijital üretim; bilgisayar sistemlerinin imalat hizmetlerine, tedarik zincirlerine, ürünlere ve süreçlere uygulanmasıdır. Dijital üretim teknolojileri, tasarımdan üretime, nihai ürünlerin servisine kadar tüm üretim alanlarındaki sistemleri ve süreçleri birbirine bağlayarak entegre bir yaklaşım oluşturur.


Süreçleri modelleyerek ve simüle ederek; maliyet tasarrufu yaratır, pazara sunma süresini kısaltır ve üretimin fiziksel uygulamasıyla, dijital araçları birleştirerek süreçleri iyileştirir. Dijtal üretim, aynı zamanda üretim yönetiminde karar verme sürecini de kolaylaştırır.

Yenilikçi Dijital Üretim Süreçleri

Dijital üretim sistemleri ayrıca; ürünlerin müşteri ihtiyaçlarına odaklı olarak üretilmesi ve bakım gereksinimlerinin tahmin edilmesi için, verilerin ürün yöneticilerine gönderilmesini sağlar.


Özetle dijital üretim; dijital teknolojilerin üretime uygulanmasıdır. Her şey doğru zamanda, doğru yerde doğru bilgiye sahip olmakla ilgilidir. Amaç, farklı sistemleri birbirine bağlamak ve süreçleri değer zincirindeki tüm departmanlara ve işlevlere yaymaktır. Bunu yaparak, tasarımdan üretime ve nihai ürünlerin servisine kadar tüm ürün yaşam döngüsü etkilenir. Dijital üretim sistemleriyle, her paydaş daha doğru verilere daha hızlı erişim kazanır.


İçindekiler

Dijital Üretim Süreçleri Birbirine Bağlar

Dijital üretim, dijital tasarım ve fiziksel üretim uygulaması arasında ürünle ilgili bilgilerin alışverişini sağlamak için, MES ve ERP gibi uygulamalar ile ekipmanların arasında entegrasyon gerektirir.

İşletmeler dijital üretim sayesinde, pazara sunma süresi ve hacim hedeflerine ulaşmanın yanı sıra, verileri analiz edebilen ve bunları eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştüren dijital iş parçacığı oluşturarak; maliyet tasarrufu gerçekleştirebilirler. Dijital iş parçacığı (digital thread); tasarlanmış gereksinimleri, doğrulama ve inceleme kayıtlarını, oluşturulmuş verileri ve bakım verilerini entegre eder.


Dijital Üretim Uygulamaları

Dijital üretim uygulamalarını üç ana başlık altında inceleyebiliriz: Ürün Yaşam DöngüsüAkıllı Fabrika ve Değer Zinciri Yönetimi.

Ürün Yaşam Döngüsü bir mühendislik tasarımı tanımıyla başlar ve kaynak bulma, üretim ve hizmet ömrü boyunca devam eder. Her adım için dijital veriler, her bir revizyonu, tasarım özelliklerinden sapmaları ve bunların yaşam döngüsü boyunca nasıl yürütüldüğünü içerir.


Akıllı Fabrika otomasyonla ilgilidir. İş süreçleri hakkında, üretim ekibine gerçek zamanlı veriler sağlamak için; akıllı makineleri, sensörleri ve araçları kapsar. Doğrudan makineler ve ekipmanlarla veri alışverişi yapan Operasyon Teknolojisi (OT) ile Bilgi Teknolojisi (BT) sistemleri ve uygulamaları arasındaki köprüyü oluşturur. Her ikisi de derinlemesine analiz yapan iş zekâsı sistemleriyle geliştirilmiştir. Bu uygulama, fabrika süreçlerinin gerçek zamanlı görünürlüğüne, süreç kontrol optimizasyonuna ve potansiyel performans veya süreç iyileştirme alanlarına ilişkin içgörü sağlar.

Değer Zinciri Yönetimi, kaynakları en aza indirmeye ve zincir boyunca her bir elemanın maksimum verimliliğe erişmesine odaklanır. Optimum süreç entegrasyonu, azalan envanterler, daha iyi ürünler ve gelişmiş müşteri memnuniyeti ile sonuçlanır.


Dijital Üretimin Faydaları

Dijital üretim, departmanlar arasında karmaşık üretim süreçlerini bir araya getirir ve hatalar ya da tekrarlanan bilgilerle dolu olabilecek kağıt işlemlerini ortadan kaldırır. Dijital üretimin başlıca faydaları ise şunlardır:

  • Otomatize edilmiş veri alışverişi yoluyla artan verimlilik:Otomatik bir veri alışverişi oluşturarak hata olasılığını azaltırken, üretim süreçlerini farklı departmanlar arasında birleştirmenin birçok faydası vardır.

  • Retmes OEE çözümümüz ile toplam ekipman verimliliğini hesaplayabilir ve geliştirilmesi gereken alanları tespit edebilirsiniz.

  • Eksik veya yanlış yorumlanmış veriler nedeniyle maliyetli hatalardan kaçınma:Verimlilik artışı, kâğıt tabanlı işlemlerde yaygın olan kayıp veya yanlış yorumlanan verilerden kaynaklanan hataları ortadan kaldıran, birleştirilmiş bir üretim süreci ile sağlanır.

  • Üretim ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi:Değer zincirinin tüm seviyelerinde daha hızlı bir geri dönüş ile dijital üretim, daha düşük maliyetler sunarken, tasarım değişikliklerinin gerçek zamanlı olarak uygulanmasına izin verir ve bakım maliyetlerini düşürür.

  • Yapay Zekâ destekli MES/MOM çözümlerimizin, kestirimci bakım ve kestirimci kalite modülleriyle, beklenmedik hataları önceden tahminleyin.

  • Kritik karar noktalarında daha fazla bilgi:Gerçek zamanlı üretim izleme, kritik kararların verilmesi ve yenilik planlamaları için verilere daha hızlı ulaşılmasını sağlamaktadır.

Dijital Üretimin Geleceği

Üretim süreçleri için bilgi kullanımı giderek otomatik hale geldikçe, dijital üretim de kolaylaşmaktadır. Dijital dönüşüm, endüstride yaygınlaşmaya başladıktan sonra rekabet gücünün en büyük kaynaklarından biri oldu. Hangi sektörde olursa olsun, işletmeler dijital çağa ve güncel teknolojiye uyum sağladıkları müddetçe ayakta kalabilmektedir.

Geleceğimiz için bu teknoloji vazgeçilmez bir rol oynamaktadır: Dijital üretim, hayatımızın en büyük dönüşümlerinden birini yönlendiren tamamen yeni bir yol çiziyor. İçinde bulunduğumuz dönemde şirketler için üç önemli eğilim bulunmaktadır:


1. Çeviklik ve Ekonomik Büyüme

Dijital üretim, iş gücü maliyetlerini düşürür ve kaynak tasarrufu sayesinde pazara daha hızlı giriş sağlar. Üretim süreçlerinden toplanan veriler, insandan bağımsız ve direkt kaynağından elde edildiği için doğru içgörüler sunmaktadır. Böylece, ekonomik büyüme için gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlenmesini, problemli alanların tespit edilerek çözüm bulunmasını kolaylaştırmaktadır.

Konzek Teknoloji’nin Yapay Zekâ destekli MES/MOM markası Retmes’in geliştirdiği üretim izleme sistemi sayesinde; işletmenizin gelecek planları için doğru verilere, analiz ve tahminlere ulaşabilirsiniz.


2. Yeniliği Destekleme

Üretim endüstrisinde, dijital üretimi önemli yapan en temel özellik: Yeniliği teşvik etme yeteneğidir. Şirketler, müşterilerin ilgisi ve sadakati için kıyasıya bir rekabet içindedir. Her ikisini de kazanmak, kişiselleştirilmiş bir müşteri hizmetleri yaklaşımı gerektirir.

Dijital üretim; doğrudan tüketiciye yönelik geliştirilmiş modeller, isteğe bağlı üretim ve kolaylaştırılmış dijital envanter ile kitlesel özelleştirmeye olanak tanımaktadır.


3. Sürdürülebilirlik ve Ölçeklenebilirlik

Günümüz dünyasında tüketiciler, dünyanın sınırlı kaynakları ile nasıl ilişki kuracaklarını yeniden tanımlıyor ve işletmelerin bu duruma hızla uyum sağlamaları gerekiyor. Dijital üretim, işletmelerin strateji geliştirme sürecinde sürdürülebilirlik ve esnekliğin, temel bileşenler olmasını sağlar.


Konzek Teknoloji’nin, Yapay Zekâ destekli MES/MOM markası Retmes , üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için Big Data’yı kullanan çözümler geliştiriyor.


İşletmenize ve sektörünüze özel çözümleri keşfetmek için tıklayın.

983 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page