top of page

Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ

Güncelleme tarihi: 27 Kas 2023

Yapay zekâ, insan ve makine iş birliği ile yönlendirilen endüstrinin işleyiş modelinde bir dizi değişiklik meydana getirdi. Endüstri 4.0‘ı ortaya çıkaran bu dönüşüm, insanların ve siber-fiziksel sistemlerin bulutta etkileşime girdiği akıllı fabrikalarla karakterize ediliyor.


Akıllı fabrikalar, otonom yapıları özümser ve IoT teknolojisi sayesinde makinelerin hem birbirleriyle hem de bir bütün olarak fabrika sistemleriyle iletişim kurmasına izin veren dijital sistemleri içerir.


Rekabet gücünü güncel teknolojiler ile korumaya çalışan işletmeler, giderek daha fazla yapay zekâ uygulamasını üretim süreçlerine dahil ediyor.

Yapay zekâ ile endüstri 4.0: geleceğin üretim yolu

Yapay zekâ, organizasyonların yönetim ve iş modellerinde devrim yapmak için başvurulan en etkili teknoloji haline geldi. Endüstri 4.0 kapsamında kullanılan başlıca yapay zekâ uygulamaları ise şunlardır:

 • Üretim kalitesini sürekli iyileştiren operasyonel mükemmellik sayesinde “Kalite 4.0”.

 • Yapay zekâ ve otomasyon algoritmaları aracılığıyla üretken tasarım, aynı anda aynı amaç için geçerli birden fazla tasarım çözümü üretir.

 • Kestirimci bakım yoluyla OEE optimizasyonu.

 • Operatörlerin tehlikeli ve hassas görevlerden kaçınmalarını destekleyen robotik.

Yapay Zekânın Endüstri 4.0 Üzerindeki Etkisi

Geleneksel otomasyondan, ağ bağlantılı “siber fiziksel sistemlere” geçiş; üretim tesislerinin çalışma biçiminde devrim yarattı ve yeni rekabet standartları getirdi. Bu durum, üreticilere ve tüketicilere aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi fayda sağlamıştır:

 • Tam zamanında üretim: Gerçek zamanlı üretim modelleri yeni bir optimizasyon düzeyine ulaştı. Bu yapay zekâ destekli üretim sistemleri, siparişe göre uyarlanabilir bir şekilde parçalar üretebilir. Sensörler, teslimat sürelerini kısaltmak için bileşenleri talep modellerine ve algoritmalarına göre sıralayarak izler.

 • Yeni ürünler: Üretim hatları, yönetim kararları vermeyi besleyen bilgi sistemleri haline geldi. Bu durum, talebe uyumu kolaylaştırır ve fabrika sürecine giren hammaddeden çıkan nihai yeni ürüne geçişi kolaylaştırır.

 • Tüketimdeki değişiklikler: Tüketim alışkanlıklarındaki en büyük değişikliklerden biri, varlıklar ve müşteriler arasında meydana geldi. Tüketiciler, bilgi ağları aracılığıyla sektöre bağlanır ve daha yüksek kalitede, kişiselleştirme seviyesinde ürün ve deneyimler bekler. Öte yandan üreticiler dijital tasarımlar ve akıllı üretim sayesinde verimliliklerini kaybetmeden kişiye özel ürünler üretebilmektedir.

 • İşgücü piyasasının evrimi: Yapay zekânın endüstrideki yükselişi; Veri Bilimcisi, IIoT ve AIoT Uzmanları gibi mesleklerin giderek daha fazla talep görmesini sağlıyor. İşgücü modeli, teknoloji alanında daha analitik ve nitelikli adaylara doğru ilerliyor, bu yüzden ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları da çeşitlenmektedir.

Endüstri 4.0 İçin Yapay Zekânın Önemi

Yapay zekâ, fabrikaların üretim modellerini süreç kalitesinden ödün vermeden büyütmelerine olanak tanır. Bu gelişme, pazardaki artan rekabet gücü göz önüne alındığında çok önemlidir.


Makine öğrenimi (ML) ve derin öğrenme (DL) gibi yapay zekâ teknikleri iyi uygulandığında, şirketlerin yatırım getirisi üzerinde çok önemli etkilere sahiptir.

Makine öğrenimi, “Akıllı Üretimi” destekleyen gelişmiş algoritmalar sunmaktadır. Üretim sırasında toplanan veriler analiz edilir ve değişiklikler otomatik olarak uyarlanır. Makine öğreniminden gelişen bir alt küme olan derin öğrenme, denetimsiz öğrenmeye izin veren kendi sinir ağlarını yaratır ve bu yöntemlerin özerkliğini daha da ileri götürür. Bu yapay zekâ uygulamaları, Endüstri 4.0 için dört temel fayda sağlar:

 • Üretim optimizasyonu

 • Tedarik zinciri entegrasyonu

 • İşletmelerin pazar adaptasyonu

 • Ürün kalitesinin artırılması

Endüstri 4.0’da yapay zekâ kullanımının karmaşıklığı, üreticilerin uygun ve özelleştirilmiş çözümler elde etmek için uzmanlarla iş birliği yapmasını gerektirir. Konzek Teknoloji’nin Yapay Zekâ ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) çözümlerini keşfetmek ve işletmenize özel olarak sunulan dijital dönüşüm uygulamaları hakkında destek almak için tıklayın.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page