top of page

MES Nedir ?

Güncelleme tarihi: 31 Eki

Üretim alanlarında, üretilen ürünlerin üretim sürecini izleyen ve takip eden sistemler bütünüdür . Bu sistemler, üretim çıktısını iyileştirmek, üretime ait bütün ekipmanları izleyip yöneten, performans ve kalite artırılmasına odaklanan üretim izleme ve üretim takip sistemleri bütünü ile üretim operasyonlarının etkin bir şekilde izlenmesini ve yürütülmesini sağlar.

MES açılımı:


MES Manufacturing Execution System, İngilizceden çevrilmiş baş harfleri ile özgünleştirilmiştir. Üretim Yönetim Sistemi veya Üretim Yürütme Sistemi, olarak geçer.


MES'in Temel İşlevleri:

Anlık Veri Toplama: MES, üretim sahasından gerçek zamanlı veri toplama yeteneğine sahiptir. Bu, üretim süreçlerinin anlık olarak takip edilmesini izlenmesini ve analiz edilmesini sağlar.


Veri Saklama ve Analiz: Toplanan veriler merkezi bir veri tabanında saklanır. Bu veriler anlık ve geriye dönük olarak, performans analizleri ve raporlamalar için kullanılır.


ERP Entegrasyonu: MES, ERP sistemleriyle entegre çalışarak iş emirlerini alabilir ve düzenleyebilir. Planlama ve stok verilerini aktarır ve eş zamanlı yürütme olanağı sağlar. Bu, üretim süreçlerinin daha koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Daha fazla bilgi için tıklayın.


MES'in Faydaları:


Verimlilik Artışı:

MES, üretimin bütün süreçlerini izlediği için, bu süreçleri optimize ederek verimliliği artırır.


Kalite İyileştirme:

Kalite kontrol bilgileri gerçek zamanlı olarak iletilir, bu da üretimdeki hataların hızla tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlar. Yapay zeka teknolojisi ile geçmişe dönük ve anlık kalite kontrol durum tahminleri yaparak öngörü sağlamaya yardımcı olur.


Maliyet Tasarrufu:

MES, üretim izleme sistemleri bütünü olarak baktığınızda, kalite kontrol, enerji harcama, üretim duraklama vs. gibi durumları izlediği için, israfı ve fazla kullanımı azaltarak maliyet tasarrufu sağlar.


Daha İyi Karar Alma:

Gerçek zamanlı veri toplama ve analiz yeteneği, yöneticilere daha bilinçli kararlar alma olanağı sunar. Yapay zeka teknolojisi ile geçmişe dönük ve anlık tahminleme yönetimi ile alınan kararların, veriler doğrultusunda iyileştirme olanağı sunar.


Endüstri 4.0 ve MES:


Endüstri 4.0, dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan, üretim ve otomasyon teknolojilerindeki son gelişmeleri temsil eder. Bu devrim, siber-fiziksel sistemler, internet of things (IoT), bulut bilişim ve bilişsel bilişim gibi teknolojik yenilikleri kapsar. Endüstri 4.0'ın temel amacı, üretim süreçlerini daha esnek, verimli, tasarruflu ve otomatik hale getirmektir. Bu otomasyon devrimi ile insanların makineler ve üretim üzerindeki etkisi, yönetimi bilişsel açıdan daha verimli hale gelmiştir.


MES'in Endüstri 4.0'daki Yeri:


MES, Endüstri 4.0'ın temel bileşenlerinden biridir. Bu yeni sanayi devriminin getirdiği teknolojik yeniliklerle, MES sistemleri de evirilmekte ve daha kapsamlı, entegre ve otomatik hale gelmektedir. Yeni teknolojiler yapay zeka, computer vision, nesne tanıma algılama gibi teknolojiler Endüstri 4.0’ın hızını ve yönünü değiştirdi.


Siber-Fiziksel Sistemlerle Entegrasyon:

MES, siber-fiziksel sistemlerle entegre olarak üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak izler ve yönetir. Bu, üretimde daha yüksek bir otomasyon seviyesi sağlar.


IoT ile Bağlantı:

MES, IoT cihazlarından gelen verileri, haberleşmeleri, toplar, analiz eder ve bu verilere dayalı olarak üretim süreçlerini optimize eder. Bu, üretimde daha yüksek bir verimlilik ve kalite sağlar. Daha fazla bilgi için tıklayın.


Bulut Bilişimle Entegrasyon:

MES, bulut bilişim teknolojileriyle entegre olarak veri saklama, analiz ve raporlama işlevlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirir. Bu, üretim süreçlerinin daha esnek ve ölçeklenebilir hale gelmesini sağlar.


Bilişsel Bilişim ve Yapay Zeka:

MES, bilişsel bilişim ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak üretim süreçlerini daha akıllı ve öngörülebilir hale getirir. Bu, üretimde daha yüksek bir adaptasyon ve öğrenme kapasitesi sağlar. Anlık ve geçmişe dönük deneyimlerde verimlilik açısından bilgi sağlar.


MES, dijital dönüşümün üretim sektöründeki yansımasıdır. Günümüzde rekabetçi bir pazarda başarılı olabilmek için üretim süreçlerinin etkin, verimli ve hatasız bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, MES'in sunduğu avantajlardan yararlanmak, işletmeler için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Mes Sistem ve çözümlerimizi incelemek için tıklayabilirsiniz. Bu konular ile daha akademik bilgi almak için tıklayabilirsiniz.
41 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page