top of page

Üretim Yürütme Sisteminde (MES) Varlık Yönetiminin Önemi

Güncelleme tarihi: 2 Oca

Varlık Yönetimi ve Üretim Yürütme Sistemi

Üretim yönetim sistemleri (MES Sistemi), makine, ekipman ve araçlar dahil olmak üzere üretim varlıklarının yönetilmesinde çok önemli bir rol oynar. MES sistemleri, varlıkların izlenmesi ve kontrol edilmesi için merkezi bir platform sağlayarak verimli kullanım ve bakım sağlar. Geleneksel olarak MES sistemleri üretim kontrolü, üretim izleme sistemi, envanter yönetimi ve kalite kontrolüne odaklanmıştır. Ancak imalat sektöründe varlık yönetimine verilen önemin artmasıyla birlikte MES sistemleri varlık yönetimi işlevlerini içerecek şekilde gelişti. Mes yazılımları bu konuda yapay zeka desteği ile varlık yönetimini geliştirici şekilde devam ediyor.

 

Şirketler, varlık yönetimi ile MES yeteneklerini birleştirerek operasyonlarını kolaylaştırabilir, varlık kullanımını optimize edebilir ve genel ekipman etkinliğini (OEE) geliştirebilir. MES sistemleri varlık performansı hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayarak proaktif bakımı mümkün kılar ve plansız arıza sürelerini azaltır. Ayrıca MES sistemleri varlık performansına ilişkin raporlar ve analizler oluşturarak üreticilerin veriye dayalı kararlar almasına ve iyileştirilecek alanları belirlemesine yardımcı olabilir.


İmalat Sektöründe MES ve Varlık Yönetimini Görseli

Verimliliğin Artırılması için Varlık Yönetiminin MES Sistemi ile Entegre Edilmesi


Varlık yönetimini MES ile entegre etmenin en önemli faydalarından biri, gelişmiş varlık görünürlüğü ve takibidir. MES yazılımları, varlık konumları, durumları ve koşulları hakkında üretimden gerçek zamanlı bilgiler sağlayarak üreticilerin varlıkları farklı üretim hatları veya tesisleri arasında verimli bir şekilde tahsis etmesine ve kullanmasına olanak tanır. Daha iyi varlık görünürlüğü sayesinde üreticiler, varlığın boşta kalma süresini en aza indirebilir ve optimum kullanım sağlayabilir.

 

 

Varlık yönetimini MES ile entegre etmenin bir diğer avantajı da üretimde kestirimci bakım stratejilerini uygulama yeteneğidir. Üreticiler, veri analitiği ve tahmine dayalı bakım algoritmalarından yararlanarak potansiyel ekipman arızalarını proaktif bir şekilde tespit edebilir ve bakım faaliyetlerini buna göre planlayabilir. Bu yaklaşım, planlanmamış arıza sürelerinin azaltılmasına, bakım maliyetlerinin azaltılmasına ve varlıkların ömrünün uzatılmasına yardımcı olur. Bu alanda kestiricim bakımda yapay zeka ile entegre ederek varlık yönetimi mes yazılımı ile beraber çok önemli gelişmeler sağlayabilir.

 

 

Ayrıca varlık yönetiminin MES çözümleri ile entegre edilmesi, üreticilerin kaynak tahsisini optimize etmesine olanak tanır. Üreticiler, varlıkları izlemek ve yönetmek için merkezi bir sisteme sahip olarak varlıkların gereğinden az kullanılmasını veya aşırı yüklenmesini önleyebilir. Bu optimizasyon, sermaye yoğun ekipmanlara yönelik yatırım getirisinin artmasına ve gereksiz harcamaların azalmasına yol açar.


Varlık Yönetiminde Kestirimci Bakımın Rolü

Kestirimci bakım, imalat endüstrisinde etkili varlık yönetiminin kritik bir bileşenidir. Tahmine dayalı bakım, veri analitiğinden ve gelişmiş algoritmalardan yararlanarak üreticilerin potansiyel ekipman arızalarını meydana gelmeden önce tespit etmelerine olanak tanıyarak proaktif bakıma olanak tanır ve plansız arıza sürelerini en aza indirir.


Tahmine dayalı bakım, varlık performansının sürekli izlenmesine ve gerçek zamanlı operasyonel verilerin analizine dayanır. Bu veriler, varlıkların sağlığı ve durumu hakkında bilgi sağlayan sensörler, kontrolörler, kameralar ve diğer izleme cihazları gibi çeşitli kaynaklardan toplanır. Üreticiler bu verileri analiz ederek anormallikleri tespit edebilir, kalıpları belirleyebilir ve potansiyel arızaları tahmin edebilir.


Kestirimci bakımın en önemli avantajlarından biri bakım programlarını ve faaliyetlerini optimize etme yeteneğidir. Üreticiler, sabit zamana dayalı veya reaktif bakım yaklaşımlarına güvenmek yerine, bakım faaliyetlerini varlıkların gerçek durumuna göre planlayabilir. Bu yaklaşım, gereksiz bakımın önlenmesine yardımcı olur ve aşırı bakımla ilişkili maliyetleri azaltır.

 

Üretimde Varlık Yönetiminin Geleceği 

İmalat sektöründe varlık yönetiminin geleceği; teknoloji, veri analitiği ve otomasyondaki gelişmeler tarafından yönlendirilmektedir. Varlık yönetiminin geleceğini şekillendirecek bazı önemli trendler şunlardır:


Nesnelerin İnterneti (IoT) Entegrasyonu

IoT cihazlarının ve sensörlerinin varlık yönetimi sistemleriyle entegrasyonu, varlıklardan gerçek zamanlı izleme ve veri toplamayı mümkün kılacaktır. Bu bağlantı, üreticilere varlık performansı konusunda benzeri görülmemiş bir görünürlük sağlayacak ve tahmine dayalı bakım stratejilerini mümkün kılacak.


Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML)

Yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmaları, büyük hacimli verilerin analiz edilmesinde ve kalıpların, anormalliklerin ve korelasyonların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacaktır. Bu teknolojiler, tahmine dayalı bakım yeteneklerini geliştirecek ve daha doğru varlık performansı tahminlerine olanak tanıyacak.


Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR)

AR ve VR teknolojileri, teknisyenlere gerçek zamanlı rehberlik ve uzaktan yardım sağlayarak bakım ve onarım faaliyetlerinde devrim yaratacak. Bu teknolojiler verimliliği artıracak, arıza süresini azaltacak ve varlık güvenilirliğini artıracak.


Blockchain Teknolojisi

Blockchain teknolojisi, varlık verileri için merkezi olmayan ve değişmez bir defter sağlayarak varlık yönetimi sistemlerinin güvenliğini ve şeffaflığını artıracaktır. Bu teknoloji, güvenli varlık işlemlerine olanak tanıyacak, izlenebilirliği artıracak ve dolandırıcılığı önleyecek.


Bulut Bilişim

Bulut tabanlı varlık yönetimi sistemlerinin benimsenmesi, üreticilerin gerçek zamanlı verilere, analizlere ve içgörülere her zaman, her yerden erişmesine olanak tanıyacak. Bulut bilişim, varlık yönetimi süreçlerinde ölçeklenebilirliği, esnekliği ve işbirliğini artıracaktır.


ERP Sistemleri ile Entegrasyon

Varlık yönetimi sistemleri ile kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri arasındaki entegrasyon, kesintisiz veri alışverişine olanak tanıyacak ve varlık performansı ile finansallara ilişkin bütünsel bir görünüm sağlayacaktır. Bu entegrasyon karar almayı geliştirir.

 

 Varlık yönetimi sistemlerinin uygulanması zorluklar yaratsa da üreticiler, uygun planlama, değişiklik yönetimi ve kaynak tahsisi yoluyla bu zorlukların üstesinden gelebilir. Üretimde varlık yönetiminin geleceği, üreticilerin daha yüksek düzeyde verimlilik ve üretkenlik elde etmesini sağlayan IoT, AI, AR, blockchain ve bulut bilişim teknolojilerindeki gelişmeler tarafından yönlendirilmektedir.


Konzek Teknoloji'nin MES Sistemlerindeki Varlık Yönetimi

Konzek Teknoloji olarak, MES sistemimizde varlık yönetiminin nasıl uygulandığını ve sistemin nasıl yönetildiğini farklı bir deneyim ve bakış açısı olması için ele almak istiyorum. Mes sistemimizdeki Varlık modülümüz sayesinde, işletmenizde kullanılan tüm makinelerin ve araç gereçlerin detaylı bir listesi oluşturulabilir. Bu ekipmanların fotoğraflarını ekleyebilir, her bir ekipmana ait parça listesini kaydedebilir, marka, model, seri numarası, satın alma tarihi, satın alma bedeli, her bir parçanın garanti durumu, kaç kez servis işlemi gördüğü, alınan servis hizmetlerinin hangi arıza sebepleri nedeniyle yapıldığı gibi bilgileri kayıt altına alabilirsiniz.

Bu bilgiler istendiğinde görüntülenebilir ve raporlanabilir. İlerleyen aşamalarda ise yapay zeka destekli MES yazılımımız sayesinde, MES projeniz ile ilişkilendirerek bu parçaların çalışma saatleri, kalan çalışma ömrü, değişim süresi ve bakım periyotları gibi hususlarla kestirimci bakım, kestirimci kalite, sorun ve anomali tespiti yapılabilir düzeye getirilebilir. Bu durum, machine learning (makine öğrenimi) ile genel üretim alanlarında izleme yoluyla ve yapay zeka destekli mes teknolojisi ile tahminleme ve çıkarım yapılmasıyla mümkün olmaktadır.
 

44 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page